Νερό

Το 93-95 % της μπύρας είναι νερό. Για την παραγωγή 1lt μπύρας απαιτούνται 5-6 λίτρα νερού.

Αυτό σημείνει πως η ποιότητα του νερού "παίζει" καθοριστικό ρόλο στο τελικό προϊόν. Γι' αυτό γίνονται συνεχείς δειγματοληψίες και αναλύσεις.

 

Search