μαγιά

Η μαγιά που χρησιμοποιείται είναι σακχαρομύκητας που μετατρέπει τα σάκχαρα του γλεύκους

σε αλκοόλη και διοξείδιο του άνθρακος. Η μαγιά επηρεάζει σημαντικά τη γεύση και το άρωμα της μπύρας γι’αυτό χρησιμοποιούνται “καθαρές” καλλιέργιες.

Search