Κριθάρι

Το κριθάρι έχει 65% άμυλο και ένζυμα που βοηθούν τη διάσπασή του, 12% πρωτεΐνες και ανόργανα

συστατικά. Το κριθάρι πρέπει να μετατραπεί σε βύνη , κατά τη βυνοποίηση όπου το άμυλο μετατρέπεται σε σάκχαρα

Search