Περιορισμένη παραγωγή

Σύμφωνα με το νόμο της καθαρότητας, για την παραγωγή επιτρέπεται

 

να χρησιμοποιηθούν μόνο τέσσερις πρώτες ύλες ΚΡΙΘΑΡΙ, ΛΥΚΙΣΚΟΣ, ΖΥΜΗ, ΝΕΡΟ.

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών έχουν μεγάλη επίδραση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της μπύρας που θα παραχθεί. Η γνώση αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών και κυρίως η γνώση της επίδρασης αυτών στα πολλά παραγωγικά στάδια της βυνοποίησης – ζυθοποίησης και στο προϊόν, αποτελεί τη βάση για τη σωστή επεξεργασία τους και τη δυνατότητα να παραχθεί το επιθυμητό τελικό προϊόν, μια μπύρα με ιδιαίτερη νότα γεύσης και αρώματος.